Ponúkame

Vám možnosť zakúpiť si priamo u nás diela našich autorov. Z praktických dôvodov sa v našej Galérii nachádza iba malá časť diel, ktoré sú na predaj dostupné.

V prípade záujmu o podrobné informácie, či osobnej obhliadky diela, nás kedykoľvek kontaktujte na :

 

p.Malček Milan            0908/909927       
malcekduk@azet.sk

Aktuálny predaj

 

Platbu akceptujeme v hotovosti, prípadne bankovým prevodom.

    

 

 

údaje potrebné k platbe

Názov organizácie           Detvianska umelecká kolónia
Adresa                               ul. A. Hlinku 6, 962 12 Detva

IČO                                  37891618

Právna forma                    Občianske Združenie

Číslo účtu                     0176538840/0900

IBAN                                SK7009000000000176538840
                                         BIC  GIBASKBX