Podporte prosím naše aktivity dobrovoľným príspevkom

údaje potrebné na poukázanie príspevku

Názov organizácie                              Detvianska umelecká kolónia

Adresa                                                   ul. A. Hlinku 6, 962 12 Detva

IČO                                                    37891618

Právna forma                                      Občianske Združenie

Číslo účtu                                   0176538840/0900

IBAN                                        SK7009000000000176538840
                                                 BIC  GIBASKBX

 

Ďakujeme veľmi pekne

Kontaktujte nás