DUK

Vás v roku 2016 pozýva na všetky jej výstavné a predajné akcie.

 Pripravujeme realizáciu výstav našim členom DUK a ich hosťom na viacerých miestach v meste DETVA, ako v hoteli Detva v Detve, na Mestskom Úrade Detva,  v detvianskom múzeu v starej Detve,  ďalej  , v penzióne Biele Vody na Bielych Vodách nad mestom Hriňová, v penzióne Zlatý Dukát vo Zvolenskej Slatine, na Zvolenskom Zámku, na Víglašskom zámku, v kúpeľoch Dolná Strehová, a na viacerých výstavných miestach v Bratislave a Slovensku, o ktorých Vás budeme pravidelne dostupnými komunikačnými prostriedkami informovať.

-----------------------------------------------------------------------------

Okrem týchto aktivít usporiadame viacero maliarskych i sochárskych sympózií pre amatérov i profesionálov a ich hostí. Mali by sa uskutočniť na zámku Brunovce a  na Detve a podpoľaní,  na 16-te  výročie vzniku DUK. Pre rok 2017 je pripravený v máji 2016  už 10. ročník rezbárskej školy v Detve na Melišíkovie dvore.  Trvalé výstavné miesto máme v minigalérii mesta Detva a DUK v bývalom  MNV v starej Detve.

--------------------------------------------------------------------------------

Okrem toho Vám môžeme zabezpečiť alebo sprostredkovať tvorbu alebo kúpu umeleckých diel na požiadanie, maľovanie portrétov, tvorbu malých sošiek a súsoší z dreva, umeleckú keramiku, čipky, drobné umelecké alebo reklamno-umelecké predmety, maľby do priestoru v byte, resp. v kancelárii, fresky  ,bežné, ale i umelecké fotografovanie, tvorbu a výrobu závesných i iných kalendárov, pohľadníc, a pod.

V prípade potreby alebo záujmu telefonujte na tieto kontakty:

 

Bratislava a okolie:              Ing.Macek Jaroslav   0905/640432

                                                e-mail: jaroslavma@gmail.com

Detva a okolie volajte :        p.Malček Milan  0908/909927

                            e-mail:    malcekduk@azet.sk           

 

 

Chcete nás posporiť príspevkom? Ďakujeme.

Názov organizácie                Detvianska umelecká kolónia
Adresa                                      ul. A. Hlinku 6, 962 12 Detva

IČO                                     37891618

Právna forma                       Občianske Združenie

Číslo účtu                        0176538840/0900

IBAN                                SK7009000000000176538840
                                         BIC  GIBASKBX