Naši členovia:


  

Zoznam umelcov – členov DUK na str. 9 v našom katalógu

 

 

údaje potrebné na poukázanie 2% daní

Názov organizácie            Detvianska umelecká kolónia
Adresa                               ul. A. Hlinku 6, 962 12 Detva
IČO                              37891618
Právna forma                    Občianske Združenie

Číslo účtu                     0176538840/0900

IBAN                                SK7009000000000176538840
                                         BIC  GIBASKBX