Vitajte na stránkach umelcov a zakladateľov DUK

K termínu 28.2.2018 bola ukončená likvidácia Detvianska Umelecká Kolónia, o.z. IČO 37891618. O jej priebehu informuje priložená Záverečná správa o likvidácii.

K ukončeniu likvidácie boli vysporiadané všetky známe a prihlásené pohľadávky a záväzky k 31.1.2016 a bolo uzavreté účtovníctvo k 31.12.2015.

Ďakujeme všetkým členom, priateľom, sponzorom a priaznivom na  celom svete za ich aktívny prístup k práci a lásku k umeniu. O našej činnosti si môžete prezrieť v Galerii fotografie ,ktoré dokumentujú našu činnosť umeleckej kolónie v priebehu úspešných 15 rokoch svojej činnosti.

 DUK,o.z.v likvidácii 

DUK_uznesenie.pdf 

Vážený priateľ a člen DUK, priaznivec, sponzor,
 

ďakujeme Ti za všetky Tvoje aktivity pre DUK v rokoch 2001 až 2017 a prajeme veľa síl a umeleckej aktivity pre rok 2017, DUK už zahájila 17-ty rok svojej úspešnej činnosti, počas doterajšej činnosti usporiadala viac ako 60 sympózií, vyše 600 autorských výstav umeleckých diel a prezentácií, ktorých sa zúčastnilo vyše 1600 umelcov z 15tich krajín Európy, Afriky a Ameriky a vyše 30tisíc návštevníkov.

 

pozri si náš katalóg 

 

Už šiesty rok v starej Detve úspešne prevádzkujeme umeleckú Minigalériu mesta Detva a DUK.

 Za to ďakujeme hlavne Vám , členom DUK a našim priaznivcom a sponzorom.


Finančné príjmy sú obmedzené, preto , ak môžeš poukáž členské 20,-Eur pre rok 2016,  prípadne sponzorský príspevok na č.ú. DUK  0176538840 / 0900   / v SŠ uveď svoje meno/.

 

Každý sponzorský príspevok bude odmenený primeraným umeleckým dielom nášho člena alebo hosťa.

Radi ťa uvidíme na našich sympóziách, vernisážach a iných akciách. 
Radi budeme akceptovať všetky tvoje  pripomienky.

Podľa financií budeme pripravovať nové reprezentatívne materiály o DUK pre 17. výročie jeho založenia ,ako kalendáriky, umelecké kalendáre, pohľadnice, nový katalóg, a pod.

 

Veľa umeleckých nápadov a veľa zdravia,                                                                    

Ing.Macek Jaroslav
0905/640432  jaroslavma@gmail.com 

p. Malček Milan
0908/909927  malcekduk@azet.sk

 

Kontaktujte nás

  

Chcete nás posporiť príspevkom? Ďakujeme.

Názov organizácie                Detvianska umelecká kolónia
Adresa                                    ul. A. Hlinku 6, 962 12 Detva
IČO                                      37891618
Právna forma                        Občianske Združenie

Číslo účtu                        0176538840/0900

IBAN                                SK7009000000000176538840
                                         BIC  GIBASKBX